Samochód
wartość: 180 000 PLN
pakiet od: 1 800 PLN
Motocykl
wartość: 65 000 PLN
pakiet od: 2 925 PLN
Łódź
wartość: 1 500 000 PLN
pakiet od: 30 000 PLN
Samolot
wartość: 2 800 000 PLN
pakiet od: 35 000 PLN
Dom
wartość: 5 000 000 PLN
pakiet od: 3 587 PLN
Firma
wartość: 43 500000 PLN
składka od: 7 700 PLN

Hestia

Ubezpieczenia majątkowe dla osób fizycznych

Pakiet Hestia H1

Szybko i wygodnie ubezpieczysz:

 • Dom lub mieszkanie.
 • Samochód (OC, AC, NNW).
 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), szkód wyrządzonych innym osobom w życiu prywatnym (OC), Assistance (HCA).

 

Pakiet Hestia H7

To pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym \"Teraz Polska\".

Ubezpieczysz w nim:

 • Dom lub mieszkanie.
 • Samochód (OC, AC).
 • Szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).
 • Koszty ochrony prawnej (m.in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, opłat sądowych i administracyjnych).
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

Pakiet Hestia H77

Różni się od H1 i H7 tym, że tworzony jest elastycznie zgodnie z Państwa Wymaganiami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko to, co najważniejsze - rodzinę, zdrowie, majątek, ale daje także poczucie bezpieczeństwa.

Z szerokiego wachlarza ubezpieczeń, oferowanych w tym pakiecie, możecie Państwo wybrać ochronę:

 • Ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego) oraz ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Home Assistance.
 • Ubezpieczenie podręcznego mienia ruchomego od rozboju.
 • Ubezpieczenie oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).
 • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej (m.in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, opłat sądowych i administracyjnych).
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • Ubezpieczenie domków letniskowych.
 • Ubezpieczenie domów w budowie.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego i uprawiania sportu.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w ruchu krajowym (OC) i zagranicznym (ZK).
 • Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC - autocasco).
 • Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 Auto-Casco

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Dzięki Auto-Casco:

 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

 

 OC

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

 

 

 NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Chcesz mieć pewność, że - jako kierowca lub pasażer - podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych? Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

 

 • suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł,
 • zapewniamy Ci ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

  

 Szyby samochodowe

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Korzyści:

Wysoka suma ubezpieczenia - 5.000 zł.
Brak udziału własnego.
Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego.
W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

Car Assistance

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia
Standard, Premium lub Prestiż

 

 

Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców

Moja Firma –  pakiet ubezpieczeń stworzony z myślą o małych przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych (np. zakłady fryzjersko-kosmetyczne, punkty usługowe, apteki, małe zakłady produkcyjne, itp.)

 

W ramach pakietu możemy zaproponować Twojej firmie ochronę majątku przed:

 • Pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, powodzią, lawiną, naporem śniegu - zakres podstawowy (dodatkowo w zakresie pełnym odpowiadamy także za skutki zdarzeń takich jak: trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, szkody wodociągowe, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, spływ wód po zboczach, upadek drzewa oraz szkody wywołane przez przepięcia).
 • Kradzieżą z włamaniem.
 • Rabunkiem.
 • Wandalizmem.
 • Stłuczeniem przedmiotów szklanych.

W ramach pakietu Moja Firma proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dopasowane do indywidualnych potrzeb małej firmy.

Udzielamy ochrony przed roszczeniami osób trzecich mogącymi powstać w związku:

 • Z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą.
 • Posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości (również tych wynajmowanych).
 • Posiadaniem stacjonarnych maszyn i urządzeń wszelkiego typu.

Dodatkowo w zależności od specyficznych potrzeb Twojej Firmy możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

 • OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w użytkowanie ubezpieczonych na podstawie umowy najmu, dzierżawy leasingu, itp.
 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki lub naprawy,
 • OC za produkt,
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy.

 

Hestia Biznes

Pakiet najbardziej przydatnych ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewniają maksymalną opiekę nad majątkiem firmy oraz ochronę z tytułu szkód wynikających z prowadzonej działalności.

 

W ramach pakietu Hestia Biznes ochronimy Twoją firmę przed:

 • Pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem statku powietrznego, huraganem, powodzią, spływem wód po zboczach, gradem, deszczem nawalnym, ciężarem śniegu, zalaniami z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, osuwaniem się ziemi, zapadaniem się ziemi, trzęsieniem ziemi, dymem lub sadzą, hukiem ponaddźwiękowym, uderzeniem pojazdu, a także upadkiem drzewa oraz przepięciami.
 • Kradzieżą z włamaniem.
 • Rabunkiem.
 • Wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (na przykład w wyniku wadliwej obsługi).
 • Stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.
 • wszelkimi zdarzeniami w czasie transportu (Cargo).

W stosunku do osób trzecich, w ramach pakietu Hestia Biznes, proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które możemy rozszerzyć o dodatkowe klauzule, dzięki którym OC będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej działalności.

Wraz z pakietem Hestia Biznes możesz otrzymać:

 • Specjalny pakiet grupowego ubezpieczenia NNW pracowników na bardzo atrakcyjnych warunkach.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami od stawek taryfowych.
 • 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Hestię.

 

Inne ubezpieczenia dla Twojej firmy:

 • Techniczne

  Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych.

  Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń.

  Ubezpieczenie ryzyk montażowych.

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

 • Finansowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe (dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek).

  Gwarancja zapłaty wadium.

  Gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych.

 • Transportowe

  Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

  Ubezpieczenie OC spedytora.

  Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.

  Ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym (Cargo).

  Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym (Cargo).

 

D Ubezpieczenia poza pakietowe

Na przykład: ubezpieczenie domu w budowie, domu letniskowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, OC spedytora, rzeczy w przewozie Cargo, odpowiedzialności cywilnej różnych grup zawodowych (między innymi: lekarzy, nauczycieli, architektów i inżynierów budowlanych), ubezpieczenie elektroniki, gwarancje ubezpieczeniowe, NNW.

Femina – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia 100 000, 200 000, 300 000 lub nawet 400 000 PLN(!) doznanych przez Ubezpieczoną na terytorium RP i za granicą oraz  pomoc finansową w razie zachorowania na raka piersi.

Forteo - ubezpieczenie NNW dla ludzi aktywnych z sumami ubezpieczenia 100 000, 200 000, 300 000 lub 400 000 PLN.

Występuje w dwóch wariantach:

 • Forteo Standard - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą,
 • Forteo Gold - przedmiotem ubezpieczenia są:
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą.
  • Wystąpienie zawału serca i udaru mózgu.
  • Medica (ubezpieczenie zdrowotne) – kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia - Medica Standard lub Medica Plus, które zapewni Ci odpowiednią ochronę zdrowia i Twoich najbliższych, w wyspecjalizowanych klinikach Lux Med.
 • Altima – dla osób, które często podróżują. Już przy składce rocznej w wysokości 106 PLN kwota świadczenia w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego wyniesie 100 000 PLN.

Ubezpieczenia na życie

 

 • ASPIRA – ubezpieczenie, które można wykupić już za 50 PLN miesięcznie. Dla każdego, kto  troszczy się o standard życia swoich bliskich lub spłaca kredyt.

 

 • SJESTA – ubezpieczenie z gwarancją dożywotniej wypłaty renty, której minimalną wysokość poznajesz w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia.
Kontrakt
wartość: 3 000 000 PLN
pakiet od: 2 700 PLN
OC w życiu prywatnym
stawka od: 10 PLN
Ubezpieczenie grupowe
pakiet od: 40 PLN
Ubezpieczenie indywidualne
stawka od: 25 PLN
TRAVEL
stawka od: 22 PLN
OC rolne
stawka od: 10 PLN
i wiele innych...

Skorzystaj z naszych usług i czerp prawdziwą radość z życia